Dette skall vara

Ja dette skall vara :s skål, hurra
Ja dette skall vara :s skål, hurra
Och skam för den som icke
:s skål vill dricke
Hurra
Hurra
Det gjorde han bra
Hurra

Kategorier: tack