Hembränningsapparaten

Melodi: O gamla klang och jubeltid

O gamla hembränningsapparat
Ditt minne skall förbliva
Du haver fyllt upp många fat
Som sinnet vårt upplivat
Nu är du konfiskerad av en snut
Så jag har funnit på ett substitut
O T-röd, T-röd, T-röd
Jag silar dig genom vörtbröd

Text: Marcus Ahnve
Kategorier: gyckel spex