Hyllningsvisa till den man som uppfann den dryck som är vårt ständiga stöd i våra enkla liv

Melodi: Saltkråkan

Vi vill förtälja om en högst förunderlig man
Han var den första som den lilla supen uppfann
Han tog fram potäter
Sånt som andra äter
Den rann silad ned uti en liten spann

Nu skall vi ta den snabbt och utan någon pardon
Den rinner ned så snabbt vår lilla innovation
Hej vad det går undan
Utan nån begrundan
Vi blir glada när vi fått vår injektion

Text: Anders Lundquist
Spex: Nikolaus II, KVSIF 1987
Kategorier: snaps spex