Imbelupet

Imbelupet glaset står på bräcklig fot
Kalla pilsnerpavor lutar sig därmot
Men därnere
Miserere
I min mages dunkla djup
Sitter djävulen och väntar på en sup

Imbelupet glaset står på bräcklig fot
Kalla pilsnerpavor lutar sig därmot
Men därnere
Miserere
Uti magens dunkla valv
Vandrar djävulen och ropar på en halv

Imbelupet glaset står på bräcklig fot
Kalla pilsnerpavor lutar sig därmot
Men därnere
Miserere
Ibland tarmar härs och tvärs
Kilar djävulen och skriker på en ters

Imbelupet glaset står på bräcklig fot
Kalla pilsnerpavor lutar sig därmot
Men därnere
Miserere
Uti magens djup så svart
Springer djävulen och skränar på en kvart

Imbelupet glaset står på bräcklig fot
Kalla pilsnerpavor lutar sig därmot
Men därnere
Miserere
Uti magens labyrint
Irrar djävulen och skriar på en kvint

Imbelupet glaset står på bräcklig fot
Kalla pilsnerpavor lutar sig därmot
Men därnere
Miserere
Uti magens slingerväxt
Klänger djävulen och skrålar på en sext

Imbelupet glaset står på bräcklig fot
Kalla pilsnerpavor lutar sig därmot
Men därnere
Miserere
Uti magen halvoppknäppt
Raglar själve fan och ropar på en sept

Kategorier: snaps