Ingen ordning

Sjunges innan för att få sångledaren att sätta igång

Ingen ordning, ingen ordning
Ingen ordning alls
Förrän vi fått brännvin
I vår torra hals

Kategorier: Spontan Snaps