Livet är härligt

Melodi: Polyushko-polye

Inleds mycket tyst

Livet är härligt
Tavaritj, vårt liv är härligt
Vi alla våra små bekymmer glömmer
När vi har fått en tår på tanden, skål

Ta dig en vodscka
Tavaritj, en liten vodscka
Glasen i botten vi tillsammans tömmer
Det kommer mera efter handen, skååål

Mycket kraftigt, händer i kosackdansposition

Livet är härligt
Tavaritj, vårt liv är härligt
Vi alla våra små bekymmer glömmer
När vi har fått en tår på tanden, skål

Ta dig en vodscka, hej!
Tavaritj, en liten vodscka
Glasen i botten vi tillsammans tömmer
Det kommer mera efter han, hon, den, det!

Vid hej!: upp med höger hand. På slutet: höger, vänster, Travolta

Spex: Katarina, Chalmers 1959
Kategorier: Snaps Rörelser