Mera brännvin

Melodi: Internationalen

Textförfattaren kom senare att bli styrelseordförande i Nordea

Mera brännvin i glasen
mera glas på vårt bord
mera bord på kalasen
mera kalas på vår jord

Mera jordar kring månen
mera månar kring Mars
mera marscher till Skåne
mera Skåne, Gud bevars, bevars, bevars!

Text: Hans Dahlborg
År: 1963
Kategorier: Snaps