Nästa Avesta

Melodi: In the summertime

Skrevs till ett uppträdande på Lantmäteris 60-årsbal

Är man gammal grå, liksom Bergs eller så
Gammalt årgångsvin, liksom de på maskin
Gör man klokast i
Gräva graven själv och slänga sig däri
Gör man klokast i
Kila vidare, gå till Lantmäteri

Ung och grön sektion, fem år kvar till pension
Fyller sexti år, ljusblå himmel som vår
Och med Grönstedts blå
Kombinerar vi det bästa av oss två
Ja med Grönstedts blå
Kombinerar vi det bästa av oss två

Fotogrammetri, liksom geodesi
Ja, att mäta rätt, är inte så lätt
Det finns väldigt få
Som kan mäta sig med Lantmäteri
Det finns väldigt få
Och de enda, ja, det skulle väl va vi

Text: Marcus Ahnve, Joakim Pramsten, Stefan Eriksson, Claes Abrahamsson
Kategorier: Gyckel