O gamla klang och jubeltid

Melodi: O alte Burschenherrlichkeit

O gamla klang- och jubeltid
Ditt minne skall förbliva
Och än åt livets bistra strid
Ett rosigt skimmer giva
Snart tystnar allt vårt yra skämt
Vår sång blir stum, vårt glam förstämt
O jerum, jerum, jerum
O quae mutatio rerum

Var äro de som kunde allt
Blott ej sin ära svika
Som voro män av äkta halt
Och världens herrar lika
De drogo bort från vin och sång
Till vardagslivets tråk och tvång
O jerum, jerum, jerum
O quae mutatio rerum

En tämjer forsens vilda fall
en annan ger oss papper
en idkar maskinistens kall
en mästrar volt så tapper
en ritar hus, en mäter mark
en blandar hop mixtur så stark
O, jerum, jerum, jerum
O, quae mutatio rerum

Men hjärtat i en sann student
Skall ingen tid förfrysa
Den glädjeeld han där har tänt
Hans hela liv skall lysa
Det gamla skalet brustit har
Men kärnan finnes frisk dock kvar
Och vad han än må mista
Det skall docka aldrig brista

Så sluten bröder fast vår krets
Till glädjens värn och ära
Trots allt vi tryggt och väl tillfreds
Vår vänskap trohet svära
Lyft bägaren högt och klinga vän
De gamla gudar leva än
Bland skålar och pokaler
Bland skålar och pokaler

Text: August Lind,
År: 1921
Kategorier: högtidligt