Punschen kommer

Melodi: Änkevalsen ur Glada änkan

Repeteras in absurdum med nya rörelser varje vers

||: Punschen kommer
Punschen kommer
Ljuv och sval
Glasen imma
Röster stimma
I vår sal
Skål för glada minnen
Skål för varje vår
Inga sorger finnas mer när punsch vi får :||

Kategorier: Punsch Rörelser