Så hastigt

Så hastigt den lilla supen
I strupen
försvann

Så hastigt den lilla supen
I strupen
försvann

Hå hå ja ja
Kommer halvan ej snart?

Hå hå ja ja
Kommer halvan ej snart?

Kategorier: Snaps Kort Spontan