V-Ingenjören

Melodi: Hockeysången

V-ingenjören, skapelsens krona
Gudarnas gunstling, så stark, klok och sann
Från falsk blygsamhet vi skall er förskona
Vi vet vad vi vill, och vi vet vad vi kan

Vi bygger bro - mellan fjärran stränder
Vi drar en väg - mellan fjärran länder
En väg mellan folken, en strålande syn
Vi skapar kraft, tämjer syndafloden
Vår jord bebyggt, så man kan bebo den
från klingfasta berget mot blånande skyn

Skåla kamrater, skål för varandra
Skål ingenjörer av sten och av stål
Vi breddar vartefter den vägen vi vandra
Vårt mål är en skål, så skål för vårt mål

Vi bygger bro - mellan fjärran stränder
Vi drar en väg - mellan fjärran länder
En väg mellan folken, en strålande syn
Vi skapar kraft, tämjer syndafloden
Vår jord bebyggt, så man kan bebo den
från klingfasta berget mot blånande skyn

Text: Torbjörn Olsson
Spex: KVSIF 1974