Vad säger svenska folket

Melodi: Kungliga Södermanlands Regementes paradmarsch

Vad säger svenska folket när de får en sup? Jo jag tackar!

Kategorier: Snaps Kort